ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Η CIMT;

Η CIMT είναι κατάλληλη για παιδιά και ενήλικες που εμφανίζουν δυσκολία στην κίνηση κυρίως του ενός χεριού που μπορεί να έχει προκύψει ως συνέπεια νευρολογικής βλάβης είτε στον εγκέφαλο είτε σε περιφερικά νεύρα.

Εγκεφαλική Παράλυση

Η Εγκεφαλική Παράλυση (ΕΠ) προκύπτει από βλάβη του ανώριμου εγκεφάλου που εμφανίζεται εκ γενετής ή στα πρώτα χρόνια ζωής και μπορεί να προκαλέσει μυϊκή αδυναμία, δυσκολία συντονισμού των κινήσεων και επηρεασμένο μυϊκό τόνο. H Εγκεφαλική Παράλυση ταξινομείται ως ημιπληγία, διπληγία και τετραπληγία. Η CIMT εφαρμόζεται στην ημιπληγία και σε κάποιες περιπτώσεις τετραπληγίας.

Ο όρος «αναπτυξιακή παραμέληση» (developmental disregard) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα παιδί με ημιπληγία, που μπορεί να έχει συνηθίσει να αγνοεί το ημιπληγικό του χέρι. Τα παιδιά ακόμη και με ήπια δυσλειτουργία του ημιπληγικού χεριού, μαθαίνουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων (όπως το παιχνίδι) με το δυνατό χέρι, καταλήγοντας να εκτελούν σχεδόν όλες τις δραστηριότητες μονόπλευρα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αδυναμία των μυών λόγω της αχρησίας τους. Τα αποτελέσματα των μελετών για την αποτελεσματικότητα της CIMT στον παιδιατρικό πληθυσμό δείχνουν μεγάλες μεταβολές στην ποσότητα και ποιότητα χρήσης του ημιπληγικού χεριού. Ο θεραπευτής θα κρίνει κατόπιν αξιολόγησης εάν το άτομο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την CIMT.

Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Ένα Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) έχει συνήθως ως αποτέλεσμα την κινητική αδυναμία στη μια πλευρά του σώματος (ημιπληγία). Στην οξεία φάση μετά από ένα Εγκεφαλικό Επεισόδιο οι απόπειρες χρήσης του ημιπληγικού άκρου είναι αναποτελεσματικές και οδηγούν σε αδέξιες κινήσεις. Έτσι σταδιακά οι προσπάθειες χρήσης του αδύναμου άκρου αποφεύγονται ασυνείδητα ενώ παράλληλα το άτομο μαθαίνει γρήγορα να διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες μονόπλευρα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αδυναμία των μυών λόγω της αχρησίας τους.

Η μέθοδος CIMT έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που εμφανίζουν αυτή την αποφυγή της χρήσης του ημιπληγικού άκρου. Το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής έρευνας έχει πραγματοποιηθεί σε επιζήσαντες μετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο, δείχνοντας σαφή οφέλη στην ποσότητα και την ποιότητα χρήσης του ημιπληγικού χεριού μετά την εφαρμογή CIMT, ακόμη και σε περιπτώσεις που φαίνονταν να έχουν πάψει να βελτιώνονται λειτουργικά αρκετό καιρό πριν την εφαρμογή της θεραπείας. Ο θεραπευτής θα κρίνει κατόπιν αξιολόγησης εάν το άτομο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την CIMT.

Πάρεση βραχιονίου πλέγματος (Μαιευτική Παράλυση)

Το βραχιόνιο πλέγμα είναι υπεύθυνο για την αισθητική και κινητική νεύρωση ολόκληρου του άνω άκρου και οι τραυματισμοί που προκαλούνται μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές λειτουργικές βλάβες. Η μαιευτική παράλυση αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή βλάβης του βραχιονίου πλέγματος και χαρακτηρίζεται ως πάρεση ολόκληρου ή μέρους του άνω άκρου, που δημιουργείται στο νεογνό κατά τον τοκετό.

Σταδιακά οι προσπάθειες χρήσης του αδύναμου άκρου αποφεύγονται ενώ παράλληλα το άτομο μαθαίνει γρήγορα να διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες μονόπλευρα, φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αδυναμία των μυών λόγω της αχρησίας τους. Η CIMT έχει σχεδιαστεί για άτομα που εμφανίζουν αυτή την αποφυγή της χρήσης του αδύναμου χεριού. Ο θεραπευτής θα κρίνει κατόπιν αξιολόγησης εάν το άτομο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την CIMT.

Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Η Πολλαπλή σκλήρυνση, επίσης γνωστή ως Σκλήρυνση κατά πλάκας ή Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτιδα, είναι μία χρόνια αυτοάνοση κατάσταση στην οποία ενεργοποιείται μία φλεγμονώδης απόκριση που επηρεάζει τα νεύρα στον εγκέφαλο ή/ και στον Νωτιαίο Μυελό. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις κινήσεις ενός ατόμου καθώς ο εγκέφαλος δεν είναι σε θέση να μεταδώσει αποτελεσματικά τα μηνύματα στα νεύρα που ενεργοποιούν τους μύες. Οι κινήσεις μπορεί να είναι πιο αργές και ασυντόνιστες. Το άτομο μπορεί να έχει δυσκολίες στο ένα ή και τα δύο άνω άκρα που οδηγούν σε δυσλειτουργίες στην καθημερινότητά του.

Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που έχουν κινητική δυσκολία σε ένα άκρο είναι πιθανό να χρησιμοποιούν το δυνατό τους χέρι κατά τη διάρκεια λειτουργικών δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κινήσεις του αδύναμου χεριού μπορεί να είναι πιο αργές και να απαιτούν περισσότερη προσπάθεια, προκαλώντας απογοήτευση. Έτσι σταδιακά οι προσπάθειες χρήσης του άκρου αποφεύγονται ενώ παράλληλα το άτομο μαθαίνει γρήγορα να διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες μονόπλευρα, φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αδυναμία, ως αποτέλεσμα των λιγότερων ευκαιριών για την τόνωση των νεύρων και των μυών στο χέρι.

Η μέθοδος CIMT έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που εμφανίζουν αυτή την αποφυγή της χρήσης του αδύναμου άκρου και είναι κατάλληλη για άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Ο θεραπευτής θα κρίνει κατόπιν αξιολόγησης εάν το άτομο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την CIMT.

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Η Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση, μπορεί να συμβεί σε σημείο του εγκεφάλου υπεύθυνο για την κίνηση του ενός χεριού, οδηγώντας έτσι σε ημιπληγία. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που έχουν κινητική δυσκολία σε ένα άκρο είναι πιθανό να χρησιμοποιούν το δυνατό τους χέρι κατά τη διάρκεια λειτουργικών δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κινήσεις του αδύναμου χεριού μπορεί να είναι πιο αργές και να απαιτούν περισσότερη προσπάθεια, προκαλώντας απογοήτευση. Έτσι σταδιακά οι προσπάθειες χρήσης του άκρου αποφεύγονται ενώ παράλληλα το άτομο μαθαίνει γρήγορα να διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες μονόπλευρα, φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αδυναμία, ως αποτέλεσμα των λιγότερων ευκαιριών για την τόνωση των νεύρων και των μυών στο χέρι.

Η μέθοδος CIMT έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους με κρανιοεγκεφαλική κάκωση που έχουν εμφανίσει κάποια σημεία βελτίωσης ή διατηρούν ένα βαθμό αδρής κίνησης στο επηρεασμένο τους χέρι. Μεγάλο μέρος της επιστημονικής έρευνας έχει πραγματοποιηθεί σε ενήλικες και παιδιά με επίκτητη εγκεφαλική βλάβη, δείχνοντας σαφή οφέλη στην ποσότητα και την ποιότητα της χρήσης του ημιπληγικού άκρου μετά την εφαρμογή της CIMT, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό πριν συνέβη η βλάβη. Ο θεραπευτής θα κρίνει κατόπιν αξιολόγησης εάν το άτομο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την CIMT.