Προγράμματα CIMT

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΩ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CIMT;

Το πρόγραμμα CIMT που εφαρμόζουμε είναι βασισμένο στις αρχές και τα πρωτόκολλα θεραπείας που προτείνονται από τον ιδρυτή της CIMT, Prof. Edward Taub. Η CIMT είναι ένα σύνολο τεχνικών με βασικά στοιχεία τον περιορισμό του δυνατού χεριού με τη χρήση κατάλληλου νάρθηκα και την εντατική κινητική θεραπεία μέσα από στοχοκατευθυνόμενες λειτουργικές δραστηριότητες, ειδικά σχεδιασμένες ανάλογα με το λειτουργικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα του ατόμου.

Έπειτα από μια νευρολογική βλάβη που έχει επηρεάσει μόνο ή περισσότερο την μία πλευρά του σώματος, εμφανίζεται η τάση χρήσης μόνο του δυνατού χεριού για την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων, καθώς η κίνηση είναι πιο εύκολη και αποτελεσματική σε αυτή την πλευρά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το άτομο να «μαθαίνει» και να συνηθίζει σε αυτό το πρότυπο λειτουργίας ξεχνώντας σταδιακά το αδύναμο άκρο του, το οποίο συνήθως έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες νευρολογικά αλλά λόγω αχρησίας παραμένει αδύναμο. Η CIMT βοηθάει στον απεγκλωβισμό ακριβώς από αυτό το πρότυπο, «επιβάλλοντας» την επαναλειτουργία του αδύναμου χεριού. Για να γίνει δυνατή η εκμάθηση νέου προτύπου λειτουργίας και ο απεγκλωβισμός από το παλιό απαιτούνται κάποια χαρακτηριστικά που σε συνδυασμό η CIMT είναι η μόνη θεραπεία που τα προσφέρει: τον αποκλεισμό της δυνατής πλευράς, την εντατική δραστηριοποίηση του αδύναμου χεριού, την ενεργητική εξάσκηση πάνω στις ίδιες τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής που ο ασθενής δυσκολεύεται να φέρει εις πέρας και τον συνολικό σχεδιασμό ενός προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες του ασθενή.

Πρόγραμμα CIMT Ενηλίκων

Το θεραπευτικό πρόγραμμα των ενηλίκων περιλαμβάνει τον περιορισμό του δυνατού χεριού με τη χρήση νάρθηκα για το 90% των ωρών που ο ασθενής είναι ξύπνιος και την εντατική κινητική θεραπεία για 6 ώρες την ημέρα, για μια περίοδο 2 ή 3 εβδομάδων, ανάλογα με το λειτουργικό επίπεδο του ασθενή. Παράλληλα, δίνεται ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο σπίτι για τα απογεύματα και για τις 2 ημέρες μέσα στη βδομάδα που δεν γίνεται η θεραπεία, συνήθως, Σάββατο και Κυριακή.

Ο νάρθηκας που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του δυνατού χεριού είναι κατασκευασμένος από διάτρητο υποαλλεργικό  ύφασμα, καλύπτει το χέρι από τα δάχτυλα έως πάνω από τον καρπό και επιτρέπει ελάχιστη κινητικότητα των δαχτύλων.

Το πρόγραμμα είναι επικεντρωμένο στη μεταφορά των δεξιοτήτων του ατόμου στον πραγματικό κόσμο και όχι μόνο στις θεραπευτικές συνεδρίες και δίνεται έμφαση στη λειτουργικότητα του ατόμου στο σπίτι, στην εργασία και στο κοινωνικό του περιβάλλον.

Πρόγραμμα CIMT Παιδιών

Το θεραπευτικό πρόγραμμα των παιδιών περιλαμβάνει τον περιορισμό του δυνατού χεριού με τη χρήση νάρθηκα για 24 ώρες την ημέρα για μια περίοδο 2 ή 3 εβδομάδων, ανάλογα με το λειτουργικό επίπεδο του παιδιού και εντατική λειτουργική θεραπεία για 3.5 ώρες την ημέρα. Παράλληλα, δίνεται ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο σπίτι για τα απογεύματα και για τις ημέρες που δεν γίνεται η θεραπεία, συνήθως, Σάββατο και Κυριακή.

Ο νάρθηκας περιορισμού του δυνατού χεριού κατασκευάζεται από ειδικό υλικό τύπου γύψου και εσωτερικά επενδύεται από υποαλλεργικό ύφασμα. Καλύπτει το χέρι από τα δάχτυλα έως και πάνω από τον αγκώνα, επιτρέπει ελάχιστη κινητικότητα και μπορεί να αφαιρείται μόνο από τους φροντιστές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση με τον θεραπευτή. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος γίνεται τακτικός έλεγχος του νάρθηκα και του δέρματος του παιδιού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ποικιλία από παιδικά προσανατολισμένες δραστηριότητες, καθώς και διαλείμματα. Είναι επικεντρωμένο στη μεταφορά των δεξιοτήτων του παιδιού στον πραγματικό κόσμο και όχι μόνο στις θεραπευτικές συνεδρίες και δίνεται έμφαση στη λειτουργικότητα του παιδιού στο σπίτι, στο σχολείο και στο κοινωνικό του περιβάλλον.