Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)

Ένα Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) έχει συνήθως ως αποτέλεσμα την κινητική αδυναμία στη μια πλευρά του σώματος (ημιπληγία). Στην οξεία φάση μετά από ένα Εγκεφαλικό Επεισόδιο οι απόπειρες χρήσης του ημιπληγικού άκρου είναι αναποτελεσματικές και οδηγούν σε αδέξιες κινήσεις. Έτσι σταδιακά οι προσπάθειες χρήσης του αδύναμου άκρου αποφεύγονται ασυνείδητα ενώ παράλληλα το άτομο μαθαίνει γρήγορα να διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες μονόπλευρα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αδυναμία των μυών λόγω της αχρησίας τους.

Η μέθοδος CIMT έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που εμφανίζουν αυτή την αποφυγή της χρήσης του ημιπληγικού άκρου. Το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής έρευνας έχει πραγματοποιηθεί σε επιζήσαντες μετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο, δείχνοντας σαφή οφέλη στην ποσότητα και την ποιότητα χρήσης του ημιπληγικού χεριού μετά την εφαρμογή CIMT, ακόμη και σε περιπτώσεις που φαίνονταν να έχουν πάψει να βελτιώνονται λειτουργικά αρκετό καιρό πριν την εφαρμογή της θεραπείας. Ο θεραπευτής θα κρίνει κατόπιν αξιολόγησης εάν το άτομο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την CIMT.