Εγκεφαλική Παράλυση (ΕΠ)

Εγκεφαλική Παράλυση (ΕΠ)

Η Εγκεφαλική Παράλυση (ΕΠ) προκύπτει από βλάβη του ανώριμου εγκεφάλου που εμφανίζεται εκ γενετής ή στα πρώτα χρόνια ζωής και μπορεί να προκαλέσει μυϊκή αδυναμία, δυσκολία συντονισμού των κινήσεων και επηρεασμένο μυϊκό τόνο. H Εγκεφαλική Παράλυση ταξινομείται ως ημιπληγία, διπληγία και τετραπληγία. Η CIMT εφαρμόζεται στην ημιπληγία και σε κάποιες περιπτώσεις τετραπληγίας.

Ο όρος «αναπτυξιακή παραμέληση» (developmental disregard) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα παιδί με ημιπληγία, που μπορεί να έχει συνηθίσει να αγνοεί το ημιπληγικό του χέρι. Τα παιδιά ακόμη και με ήπια δυσλειτουργία του ημιπληγικού χεριού, μαθαίνουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων (όπως το παιχνίδι) με το δυνατό χέρι, καταλήγοντας να εκτελούν σχεδόν όλες τις δραστηριότητες μονόπλευρα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αδυναμία των μυών λόγω της αχρησίας τους. Τα αποτελέσματα των μελετών για την αποτελεσματικότητα της CIMT στον παιδιατρικό πληθυσμό δείχνουν μεγάλες μεταβολές στην ποσότητα και ποιότητα χρήσης του ημιπληγικού χεριού. Ο θεραπευτής θα κρίνει κατόπιν αξιολόγησης εάν το άτομο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την CIMT.