Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Η Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση, μπορεί να συμβεί σε σημείο του εγκεφάλου υπεύθυνο για την κίνηση του ενός χεριού, οδηγώντας έτσι σε ημιπληγία. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που έχουν κινητική δυσκολία σε ένα άκρο είναι πιθανό να χρησιμοποιούν το δυνατό τους χέρι κατά τη διάρκεια λειτουργικών δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κινήσεις του αδύναμου χεριού μπορεί να είναι πιο αργές και να απαιτούν περισσότερη προσπάθεια, προκαλώντας απογοήτευση. Έτσι σταδιακά οι προσπάθειες χρήσης του άκρου αποφεύγονται ενώ παράλληλα το άτομο μαθαίνει γρήγορα να διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες μονόπλευρα, φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αδυναμία, ως αποτέλεσμα των λιγότερων ευκαιριών για την τόνωση των νεύρων και των μυών στο χέρι.

Η μέθοδος CIMT έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους με κρανιοεγκεφαλική κάκωση που έχουν εμφανίσει κάποια σημεία βελτίωσης ή διατηρούν ένα βαθμό αδρής κίνησης στο επηρεασμένο τους χέρι. Μεγάλο μέρος της επιστημονικής έρευνας έχει πραγματοποιηθεί σε ενήλικες και παιδιά με επίκτητη εγκεφαλική βλάβη, δείχνοντας σαφή οφέλη στην ποσότητα και την ποιότητα της χρήσης του ημιπληγικού άκρου μετά την εφαρμογή της CIMT, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό πριν συνέβη η βλάβη. Ο θεραπευτής θα κρίνει κατόπιν αξιολόγησης εάν το άτομο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την CIMT.