Πάρεση βραχιονίου πλέγματος (Μαιευτική Παράλυση)

Πάρεση βραχιονίου πλέγματος (Μαιευτική Παράλυση)

Το βραχιόνιο πλέγμα είναι υπεύθυνο για την αισθητική και κινητική νεύρωση ολόκληρου του άνω άκρου και οι τραυματισμοί που προκαλούνται μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές λειτουργικές βλάβες. Η μαιευτική παράλυση αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή βλάβης του βραχιονίου πλέγματος και χαρακτηρίζεται ως πάρεση ολόκληρου ή μέρους του άνω άκρου, που δημιουργείται στο νεογνό κατά τον τοκετό.

Σταδιακά οι προσπάθειες χρήσης του αδύναμου άκρου αποφεύγονται ενώ παράλληλα το άτομο μαθαίνει γρήγορα να διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες μονόπλευρα, φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αδυναμία των μυών λόγω της αχρησίας τους. Η CIMT έχει σχεδιαστεί για άτομα που εμφανίζουν αυτή την αποφυγή της χρήσης του αδύναμου χεριού. Ο θεραπευτής θα κρίνει κατόπιν αξιολόγησης εάν το άτομο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την CIMT.